ניתוח תפישת כשלון התקשוב על פי תאוריית שחקני הרשת

הבניית תפישת כשלון התקשוב בחינוך באמצעות תיאוריית שחקני הרשת (ANT) הרצאה של צביה אלגלי (אוניברסיטת בר אילן), יורם קלמן (האוניברסיטה הפתוחה), במסגרת כנס צייס 2010, מושב הבטים ניהוליים של למידה מתוקשבת