מה נשתנה בתכנית התקשוב הנוכחית בהשוואה לקודמותיה?

מה נשתנה בתכנית התקשוב הנוכחית בהשוואה לקודמותיה?

הרצאה בכנס "טכנולוגיה, פדגוגיה ומדיניות" באוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2013